Coffeeshop Almere Buiten

Tijdelijke coffeeshop in Almere Buiten

Tijdelijke coffeeshop in Almere Buiten

Op deze webpagina vindt u informatie over tijdelijke coffeeshop in Almere tijdelijke coffeeshop in Almere Buiten

Wij informeren u over het plan voor de vestiging van een tijdelijke coffeeshop in de havenkom van de Meridiaan in Almere Buiten. Het college heeft besloten om eerst een voorlopig besluit te nemen en pas later een definitief besluit. Zo kunnen we eerst de omgeving goed informeren, het besluit nader uitleggen en uw reactie horen. Bij het definitieve besluit kunnen dan alle belangen goed worden meegenomen.

Terinzagelegging principebesluit tijdelijke coffeeshop Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen over een tijdelijke coffeeshop in Almere Buiten. Er is besloten om in principe een locatie in de havenkom in de Meridiaan in Almere Buiten te verhuren als tijdelijke locatie voor de vestiging van een coffeeshop voor maximaal 6 jaar. Het hiertoe genomen principebesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van maandag 16 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 27 november 2017).

Meer informatie >> Terinzagelegging en principe besluit

Op deze pagina treft u de volgende informatie aan:

Link naar website met meer informatie betreffende coffeeshopbeleid

Contactgegevens gemeente 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via:

Altijd onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld u dan tevens dat het gaat om ‘Coffeeshop Almere Buiten’.