Skip to content

Uitnodiging informatieavond vervangen bomen in bossen en parken op verschillende plekken in Almere Buiten

24 oktober 2018

De gemeente Almere streeft naar veilige, aantrekkelijke en gezonde bossen en parken. Om dat te bereiken is onderhoud aan de bomen nodig. We inspecteren alle bomen regelmatig en kijken waar onderhoud nodig is. In diverse bossen en parken in Almere Buiten staan zieke essen en oude populieren. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom gaan we de bomen vervangen.

Locaties

De locaties waar het om gaat zijn: De Vaart/ Buitenvaart, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt, Poldervlak, Bosrand , Stripheldenbuurt, Eksterweg en Weteringpark.

We vervangen daar grote groepen bomen. Eerst halen we de oude en zieke bomen weg, maar proberen de onderbeplanting zoveel mogelijk te sparen. Daarna planten we nieuwe bomen terug. Dit kan in het begin een kaal gezicht zijn.

Informatieavond Almere Buiten

Om u als bewoner te informeren over het vervangen van de bomen , organiseert  de gemeente Almere een inloopavond. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de gemeente Almere aanwezig om u te woord te staan en vragen te beantwoorden. 

Datum  : dinsdag 30 oktober 2018
Waar  : Het Buitenhout College, Ambonstraat 2
Tijdstip  : vrij inlopen tussen 18:00 en 20:00 uur

Tegelijkertijd vindt er in Het Buitenhout College ook twee andere informatiebijeenkomsten plaats: over de Meridiaan en essentaksterfte in woonwijken. Heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen? Dan kunt  u dit combineren. 

Essentaksterfte en oude populieren

Veel essen in Almere hebben essentaksterfte, een boomziekte waarbij de takken kunnen breken en de boom uiteindelijk sterft. Ook bij oude populieren kunnen grote takken afbreken. Deze boomsoort wordt zwakker naarmate hij ouder wordt. Uiteraard willen we voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Daarom vervangen we de zieke essen en oude populieren in bossen en parken door nieuwe bomen. 

Nieuwe bomen

We planten zo snel mogelijk nieuwe bomen terug. Voor de populieren komen nieuwe exemplaren terug. De essen vervangen we door verschillende soorten loofbomen  zoals eiken, lindes, iepen en beuken. Daarnaast hebben we aandacht voor de bosranden. Daar planten we besdragende struiken, die aantrekkelijk zijn voor vogels. Zo leveren we een bijdrage aan de flora en fauna.