Skip to content

Vooraankondiging ontwerp bestemmingsplan Molen-, Bouwmeester-, Landgoederenbuurt en Polderpark

18 juli 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de wijken Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark een nieuw bestemmingsplan in  voorbereiding is. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 9 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 september 2018). 

Op dinsdag 4 september van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt een inloopavond gehouden in De Verbinding, E.F. van den Banweg 25. Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden.  

Dit is een vooraankondiging vanwege de start van de zomervakantie, zodat ook bewoners die met vakantie gaan hier rekening mee kunnen houden. Op woensdag 7 augustus volgt de officiƫle bekendmaking in het gemeenteblad en de Staatscourant.