Meridiaan

De lange loper, water en bos in de Meridiaan

De Meridiaan is het grootste groenpark in Almere Buiten. De kernwaarden van dit gebied zijn groen, water, rust en ruimte. Je kunt er fietsen, wandelen, spelen en picknicken. Voor bezoekers en Buitenaren is er van alles te beleven. 

Op dit moment is De Meridiaan sober en eenvoudig ingericht, en op sommige plekken is er achterstallig onderhoud. We geven het park een zogenaamde kwaliteitsimpuls, daarbij gaan we het opknappen en verder inrichten. Bij het opstellen van de kwaliteitsimpuls hebben we omwonenden, Stichting Stad en Natuur, Stichting Groenbehoud Almere en de Bosrandwerkgroep betrokken.

De Lange Loper is in 2016 verlengd. Eind 2017 gaan we verder met de Kwaliteitsimpuls.

Bewonersparticipatie

Om de mening van de omwonenden te horen, hebben we in 2016 een inloopbijeenkomst georganiseerd. We hebben de reacties en idee├źn - uit de inloopbijeenkomst, maar ook van daarvoor - zo veel mogelijk meegenomen in een bijgewerkte versie van het plan. De omwonenden van de Meridiaan hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen.

Nieuwsbrief De Meridiaan najaar 2016 (pdf 5 mb) 

Nieuwsbrief en uitnodiging bewonersbijeenkomst, maart 2016 (pdf 7,7 Mb)

Planning (in hoofdlijnen)

Planning Kwaliteitsimpuls Meridiaan
WanneerSoort werkzaamheden
Eind 2017-eind februari 2018

tussen Maurice Garinpad en Kalenderweg: geselecteerde bomen verwijderen

 

Februari 2018

dam aanleggen tussen Jarenweg en eiland

 

Vanaf eind maart 2018

start maaien looproutes door het gras

 

Tweede kwartaal 2018

herstel paden tussen Tijdpad en Kalenderweg

 

Voor zomer 2018

inrichten speelplaats Derkinderenpad (zijde Lage Vaart)

 

Najaar 2018

opknappen bruggen in en rondom het park

 

Eind 2018-begin 2019

geselecteerde bomen tussen spoorlijn en Lage Vaart verwijderen; beplanten tussen Maurice Garinpad en spoorlijn

 

Tweede kwartaal 2019

paden herstellen tussen Evenaar en Lage Vaart

 

Eind 2019

beplanten tussen spoorlijn en Lage Vaart

 

 

 

Sferen

De Meridiaan wordt ingedeeld in vier sferen. Van zuid naar noord zijn dit polder, centrum, tuin en boslandschap.