Meridiaan

De lange loper, water en bos in de Meridiaan

De Meridiaan is het grootste groenpark in Almere Buiten. De kernwaarden van dit gebied zijn groen, water, rust en ruimte. Je kunt er fietsen, wandelen, spelen en picknicken. Voor bezoekers en Buitenaren is er van alles te beleven. 

De Meridiaan krijgt een zogenaamde kwaliteitsimpuls. Voor we beginnen met de uitvoering wilden we de mening van de omwonenden horen, daarom hebben we in 2016 een inloopbijeenkomst georganiseerd. We hebben alle reacties en ideeën - uit de inloopbijeenkomst, maar ook van daarvoor - meegenomen in een bijgewerkte versie van het plan. De omwonenden van de Meridiaan hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen.

Nieuwsbrief De Meridiaan najaar 2016 (pdf 5 mb) 

Nieuwsbrief en uitnodiging bewonersbijeenkomst, maart 2016 (pdf 7,7 Mb)

Lange Loper

Door de Meridiaan loopt een breed pad vanaf de Lage Vaart tot aan de Evenaar. Dit pad nodigt uit om te recreëren, wandelen, de hond uit te laten, kortom: te genieten van het park. Dit pad is inmiddels verlengd tot aan Jeugdland.

Bij de aanleg van het pad hebben we zo veel mogelijk rekening gehouden met het groen, en het behoud hiervan. Omdat het pad deels ligt in het gebied waarvan de Bosrandwerkgroep het beheer doet, hebben we contacten met deze groep.

Plannen tot nu toe

In 2007 is begonnen met het maken van plannen voor de Meridiaan. In 2010 is een ontwikkelingsplan gemaakt, dat in 2013 vanwege de kosten is aangepast naar een nieuw ontwikkelingsplan. In dit nieuwe ontwikkelingsplan is als uitgangspunt meegenomen dat het beheer van de aangepaste Meridiaan niet te veel mag kosten. 

Sferen

De Meridiaan wordt ingedeeld in vier sferen. Van zuid naar noord zijn dit polder, centrum, tuin en boslandschap. 

Bomen

Het Derkinderenpad in de Meridiaan

Er staan heel veel bomen in de Meridiaan. We maken onderscheid tussen bomen in lanen en bomen in bosvakken. Van de ongeveer 2900 laanbomen in de Meridiaan gaan we er circa 900 verwijderen. Dit is nodig omdat de bomen te dicht op elkaar staan, waardoor ze elkaar belemmeren in de ontwikkeling. We gaan ongeveer 350 nieuwe bomen planten. 

Der Kinderenpad

Het Der Kinderenpad is zo’n plek waar bomen meer ruimte krijgen. Naast bomen die elkaar in de weg staan, halen we ook struiken onder de bomen weg. Op plekken langs het pad waar bomen ontbreken, planten we bomen. We gaan de bestaande bomen inspecteren en waar nodig snoeien of vervangen. 

Decemberpad

In de eikenlaan langs het Decemberpad gaan we bomen om en om verwijderen. Hiermee zorgen we voor meer licht in de aangrenzende tuinen, zoals afgesproken met de bewoners. De vrijgekomen bomen verplaatsen we –als ze in goede conditie verkeren- naar het Moutmolenpad zodat we daar een nieuwe laan maken.

De abelen langs het Decemberpad ter hoogte van de Maandenweg zijn geïnspecteerd. Uit deze inspecties is gebleken dat het niet veilig is om deze bomen te laten staan. We gaan alle bomen weghalen en nieuwe bomen planten. De direct omwonenden mogen meedenken over de nieuwe bomen. Zij ontvangen hierover op een later moment een brief.

Dagenweg

We zijn al begonnen met het aanpassen van de bomen langs de Dagenweg. Er zijn abelen verwijderd en jonge beuken geplant. De overgebleven abelen zijn onlangs geïnspecteerd. Naar aanleiding van deze inspectie hebben de deskundigen geadviseerd de overige abelen zo snel mogelijk te verwijderen. Hierdoor krijgen de jonge beuken meer ruimte om goed te groeien. Dit is in lijn met de afspraken die we met de bewoners van de Dagenweg hebben gemaakt. 

Polderdeel en tuindeel

In twee delen van de Meridiaan (polder en tuin) gaan we langs de randen van het bos bomen verwijderen en besdragende struiken planten, zodat er een geleidelijke overgang ontstaat tussen het bos en het gras. Door deze overgang ontstaat een aantrekkelijk beeld met bloeiende struiken, en ook voelen vogels zich hier thuis.

Looproutes door het gras

Veel mensen genieten nog meer van de natuur als ze niet over een pad van asfalt of beton wandelen, maar in het gras. In de Meridiaan gaan we een aantal natuurlijke looproutes maken door paden te maaien in grasstroken. Een natuurlijke looproute is niet zo vlak als een biljartlaken, dus u kunt kleine gaten en bulten tegenkomen in het pad. 

Speeltoestellen

In de Meridiaan staan een aantal speeltoestellen verspreid door het park. Wij willen deze speeltoestellen veel meer gaan centreren zodat er een speelplek ontstaat met meerdere toestellen bij elkaar. Dat betekent dat we een aantal bestaande speeltoestellen gaan verplaatsen. Ouders kunnen straks lekker gaan zitten terwijl hun kinderen spelen, want er komen er meer faciliteiten zoals bankjes.

Opknappen fiets- en voetpaden

Naast de aanleg van de Lange Loper knappen we een aantal fiets- en voetpaden op. Zo herstellen we in een aantal paden de scheuren die zijn ontstaan door de druk van boomwortels. Bomen die te dicht op het fietspad staan verwijderen we, om te voorkomen dat die in de toekomst voor nieuwe scheuren zorgen.