Skip to content

Zonneveld Trekweg-A6

Mogelijk zonneveld tussen Trekweg en A6

Gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilanden- en Stripheldenbuurt. Op deze website vindt u de basisinformatie over dit project. Op de projectenpagina van Energie Werkt! kunt u de laatste ontwikkelingen lezen. 

Almere op weg naar energieneutraal

Almere heeft het doel om in 2022, het jaar van de Floriade, zo veel mogelijk energieneutraal te zijn. Een van de manieren om dat te doen, is te investeren in zonne-energie. De gemeente zelf is ver gevorderd om het eigen vastgoed te voorzien van zonnepanelen en steeds meer bewoners schaffen zonnepanelen aan voor hun dak, ook in Almere Buiten. In de stad staan en/of komen windmolens om behalve zonne-energie ook energie uit wind op te wekken.

Met energieneutraal bedoelen we dat de energie die Almere verbruikt, voortkomt uit zon en wind – bronnen die niet 'op' gaan. Bronnen zoals kolen en gas zijn eindig en veel minder goed voor het milieu. Tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk dat iedereen – bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – zuinig doet met energie.

Zonnevelden Almere Buiten

In industriegebied De Vaart komt een zonnepanelenveld vlakbij de gevangenis. In het najaar van 2017 is voor 25 hectare gemeentegrond (ongeveer 50 voetbalvelden), dat momenteel nog tijdelijk in gebruik is door een boer, de procedure doorlopen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Start bouw is naar verwachting eind 2018.

Het plan voor de aanleg van een zonneveld tussen de Trekweg en de A6 is nog in de ontwerpfase. Dit houdt in dat er nog niets vastligt. Niet over de precieze plek in het onderzoeksgebied en niet over de manier waarop het gebied er uiteindelijk uit komt te zien. We willen bij het opstellen van de zogenoemde Nota van Uitgangspunten graag de zorgen, wensen en ideeën meenemen van (direct) omwonenden, georganiseerde belanghebbenden en andere geïnteresseerden. 

Het gebied tussen de Trekweg en de A6 is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente denkt mee over de invulling van dit gebied en houdt hierbij rekening met de uitgangspunten van Kleur aan Groen en Growing Green Cities.

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied tussen de Trekweg en de A6 heeft een grootte van 93 hectare, vergelijkbaar met bijna 185 voetbalvelden. Het is in gebruik door een boer met een jaarlijks opzegbaar pachtcontract. De boer wist vanaf het begin dat zijn werk hier tijdelijk is vanwege de mogelijke komst van een andere invulling. Onderaan deze webpagina vindt u een afbeelding van het onderzoeksgebied.

Rijksvastgoedbedrijf en gemeente gaan samen na hoe het onderzoeksgebied ingevuld kan worden. Voor een haalbaar project is minstens 20 hectare van het gebied nodig voor zonnepanelen. Hiermee kunnen we ongeveer 4.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Hoe meer zonnepanelen, hoe meer dit gebied bijdraagt aan verduurzaming van de energievoorziening.

Het onderzoeksgebied valt binnen het Groenblauwe raamwerk (uit het beleid ‘Kleur aan Groen’). De gemeente verwelkomt initiatieven die bijdragen aan het behouden en benutten van het raamwerk. Aan deze initiatieven zijn wel spelregels voor landschappelijke inpassing verbonden en daar wordt het uiteindelijke plan op getoetst. Het gehele onderzoeksgebied behoudt dus de groene invulling, passend bij de Almeerse uitgangspunten van Kleur aan Groen en Growing Green Cities. Aan (direct) omwonenden, georganiseerde belanghebbenden en andere geïnteresseerden vragen wij om mee te denken.

Begrippenlijst

'Groenblauwe raamwerk'

Het gebied waarin wij op zoek gaan naar ruimte, ligt in het zogenoemde ‘groenblauwe raamwerk’ van Almere. Dit zijn alle parken, bossen velden en plassen tussen de Almeerse woonwijken. Zij geven kleur aan de stad en daarom gaan we er zorgvuldig mee om. Lees hier meer.

'Onderzoeksgebied'

Het gebied waar het onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om een zonneveld aan te leggen.