Groot onderhoud Regenboogbuurt

In 2018 beginnen we met het groot onderhoud aan de Regenboogbuurt. We gaan onder andere ophogen: de wegen, trottoirs en het groen komen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. 

Daarnaast kijken we of het nodig is om bijvoorbeeld verlichting, groen en speelplekken te vernieuwen. Waar nodig maken we verkeerssituaties veiliger.

Nu nog bezig met voorbereidingen

Op dit moment zijn we achter de schermen bezig met de inventarisatie en voorbereidingen. We onderzoeken welk onderhoud er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Hierbij houden we rekening met wensen van bewoners, maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid, technische aspecten en financiën. 

We vinden het belangrijk om het groot onderhoud zó uit te voeren dat de wijk er daarna weer tientallen jaren netjes uitziet en verzakkingen minder overlast geven. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema: we kijken naar bodemdaling, klimaatadaptatie (wateroverlast en hittestress) en circulaire economie (het hergebruiken van grondstoffen).

De bijzonderheid van de Regenboogbuurt

De Regenboogbuurt heeft vanuit de ontwerpvisie een bijzonder karakter gekregen. Dit is terug te zien in met name het kleurgebruik van de woningen. Ook de boom- en plantsoorten, het straatmeubilair en de hekken voor de woningen zijn onderdeel van deze ontwerpvisie. Bij het groot onderhoud is deze ontwerpvisie voor de gemeente het uitgangspunt. Meer informatie over de bijzonderheid van de Regenboogbuurt

Werken in fases

We voeren het groot onderhoud uit in vier fases, die elk ongeveer een jaar duren. In 2018 beginnen we met de eerste fase. De vierde fase is klaar in 2022. Met deze fasering willen we de overlast voor de wijk beperken en ervoor zorgen dat de wijk zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Op dit moment is globaal bekend hoe de fase-indeling eruit ziet en wanneer we in die fases aan het werk gaan. De kaart met de fase-indeling kunt u hiernaast vinden.

U mag meedenken!

We gaan bewoners van de Regenboogbuurt vragen naar hun suggesties en ideeën voor hun buurt. Dat doen we per fase, en een aantal maanden voor we in die fase aan het werk gaan. Bewoners krijgen hiervoor een uitnodiging. Daarin staat ook waarover ze mee kunnen denken en welke onderwerpen al vast liggen. De bewoners van fase 1 hebben een uitnodiging gekregen voor de eerste bewonersbijeenkomst op 17 oktober.

Contact

Wilt u meer weten over groot onderhoud Regenboogbuurt? U kunt: