Skip to content

Uitvoeringsplan Almere Buiten 2017

Uitvoeringsplan Almere (stadsdeel) 2017

In september 2015 heeft de gemeenteraad het programmaplan Wijkgericht Werken vastgesteld. Dit programmaplan geldt voor de jaren 2015 – 2019 en beschrijft hoe de gemeente de komende jaren samen met de stad invulling geeft aan het wijkgericht werken. In het programmaplan zijn 9 focusgebieden vastgesteld. Dit zijn gebieden die vanuit de gemeente een extra en gezamenlijk inzet nodig hebben in de komende jaren. Ofwel vanwege kwetsbare ontwikkelingen, ofwel vanwege kansen waarvan de hele stad kan profiteren.

Het Uitvoeringsplan Wijkgericht Werken is de jaarlijkse uitwerking van dit meerjarenprogrammaplan. Hierin geeft de gemeente aan wat er, in samenwerking met de stad, in de verschillende stadsdelen gaat gebeuren. U kent elk jaar op deze kaart terugvinden welke acties er plaatsvinden in de focusgebieden van Almere. 

Op de kaart is slechts een deel van het werk dat de gemeente Almere samen met de stad doet te zien. Nog lang niet alles is online en op een digitale kaart te vinden. Het uiteindelijke doel is om bewoners, ondernemers en medewerkers van maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden op één digitale kaart te laten zien wat er wanneer staat te gebeuren in hun eigen buurt of straat. 

Hoe werkt de kaart? 

Op de kaart staat welke acties we als gemeente dit jaar met onze partners in Almere uitvoeren. U kunt inzoomen op de kaart door op het plusje in de linkerbovenhoek te klikken. Weer uitzoomen doet u door op het minnetje te klikken. In- en uitzoomen kan ook met de scroll-knop. 

Een aantal acties vindt plaats op één specifieke locatie. Deze acties zijn aangegeven met een oranje rondje op de kaart. Bij het aanklikken van de grootste oranje bolletjes op de kaart (met een I), ziet u doorkliks (links) naar meer achtergrondinformatie.

Acties 2016

Default:PBS_P

Actie

Default:PBS_V