Skip to content

Algemene acties Buiten Centrum 2017

Herijking koers Buiten Thuis

Voor de komende 5 jaar kijken we opnieuw naar de huidige koers, zitten we nog op de goede weg, doen we de juist dingen om daar te komen en waar willen we zijn over 5 jaar? Hierbij ook aandacht voor de markt en het onderzoek naar ambulante handel.

Acties 2017:

 • Bijgestelde en gedragen visie op het centrum voor de komende 5 jaar
 • Ontwikkeling nieuwbouw blok 16b en 17b
 • Invulling blok 5 en 9

Fietsparkeren

In 2016 is een plan opgesteld voor het fietsparkeren in Almere Centrum en Centrum Buiten.

Acties 2017:

 • Uitvoering en communicatie van het opgestelde plan
 • Beleid voor scootmobielen: snelheid en bereikbaarheid

Particulier afval en bedrijfsafval

Integraal onderzoek naar afvalproblematiek die op meerdere locaties in het centrum door bewoners en ondernemers wordt ervaren.

Acties 2017:

 • Uitvoeren onderzoek
 • Opstellen plan van aanpak op basis waarvan verder afspraken gemaakt kunnen worden tussen alle partijen

Versterken samenwerking

Versterking samenwerking met ondernemers, eigenaren en maatschappelijke organisaties in het Centrum Buiten.

Acties 2017:

 • Centrummanager VABC aan de slag
 • Uitvoering acties gebaseerd op de nieuwe, herijkte visie

Betaald parkeren

VABC heeft samen met de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het overnemen van de parkeerexploitatie.

Acties 2017:

 • Voorstel vanuit partijen 
 • Besluit partijen over het al dan niet overnemen en onder welke voorwaarden

Veiligheid Centrum

Om de veiligheid en de veiligheidsbeveling in het centrum te bevorderen gaat er meer aandacht uit naar WAAKS, Whatsappgroepen, Burgernet. Het horecaplein, Doemere en onderdoorgangen zijn daarbij van belang.

Acties 2017:

 • Samenwerking in KVO en KVU uitbreiden en continueren
 • WAAKS, Whatsappgroepen en Burgernet promoten
 • Uitvoeren maatregelen ter bevordering van de veiligheid bij het station: verlichting en schilderwerk

Hoofdstedenbuurt

Vergroten sociaal economische vitaliteit van de huishoudens in de Hoofdstedenbuurt.

Acties 2017:

 • Samen met bewoners een aanpak ten behoeve van minimahuishoudens opstellen
 • Opvolging armoedehotspotaanpak