Algemene acties Buitenvaart 2017

Feeding

Bestemmingsplan 

Acties 2017:

 • Vaststellen actualisatie bestemmingsplan

Innovatieve projecten

Aanjager innovatieve projecten: Cees Moerman van Agrimaco.

Acties 2017:

 • Opdracht door BD voor realisatie 10 hectare voedselteelt op de Buitenvaart en opzet coƶperatie. 
 • Aansluiting met Feeding strategie gemeente.
 • Uitwerking businesscase, financiering en oprichting coƶperatie.

Energysing

Haalbaarheidsstudie 

Haalbaarheidsstudie naar en duurzame energie en milieu inrichting van de Buitenvaart.

Acties 2017:

 • Vereniging Buitenvaart Duurzaam heeft fase 2 van de haalbaarheidsstudie opgeleverd.

Plan van aanpak

Opstellen van een plan van aanpak op basis van de haalbaarheidsstudie

Acties 2017:

 • Plan van aanpak is geformuleerd op basis van de haalbaarheidsstudie fase 2. 
 • Op verzoek Wethouder is 'gebiedstafel' georganiseerd om profiel Buitenvaart agrarisch + aan te scherpen.

Beleving Toerisme

Versterking beleving en benutten toeristische potentie Buitenvaart in relatie tot de Oostvaardersplassen en de AlmeersePoort.

Acties 2017:

 • Dit project is onderdeel van ontwikkelingsplan / uitvoeringsplan van de AlmeersePoort. Helder is het beeld waar we naar toe willen.
 • Herkenbare entree bij Jac P Thysseweg is gerealiseerd.
 • Financiering is in programmalijn 4 FVA begroot. Bovendien is er een vastomlijnd(er) beeld hoe de dynamiek en ontwikkelingen in Buitenvaart een plek krijgen in de (verdere) ideevorming of zelfs vormgeving van de AlmeersePoort. 
 • Zicht op relatie tussen en weergeven van Oostvaardersplassen bij station Oostvaarders en station Almere Buiten.