Groot onderhoud Regenboogbuurt

In 2018 begint het groot onderhoud in de Regenboogbuurt. Dat moet er voor zorgen dat de wijk er weer tientallen jaren netjes uitziet. Zo wordt het probleem van de verzakkingen verholpen door onder meer de wegen, trottoirs en het groen op te hogen.

Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema: we kijken naar bodemdaling, klimaatadaptatie (wateroverlast en hittestress) en circulaire economie (het hergebruiken van grondstoffen). 

De bijzonderheid van de Regenboogbuurt

De Regenboogbuurt heeft vanuit de ontwerpvisie een bijzonder karakter gekregen. Dit is terug te zien in met name het kleurgebruik van de woningen. Ook de boom- en plantsoorten, het straatmeubilair en de hekken voor de woningen zijn onderdeel van deze ontwerpvisie. Bij het groot onderhoud is deze ontwerpvisie voor de gemeente het uitgangspunt. Meer informatie over de bijzonderheid van de Regenboogbuurt

Werken in fases

Het werk gebeurt in fases van 2018 tot en met 2022. Daarmee willen de overlast van de wijk beperken. Via de link aan de rechterkant ziet u op de kaart welke wijk op welk moment wordt aangepakt. Een aantal maanden voor het begin van elke fase gaan we met buurtbewoners in gesprek en vragen we hen naar suggesties en idee├źn voor hun buurt. Zo vond voor de bewoners van fase 1 op 17 oktober de eerste bewonersbijeenkomst plaats.

Aannemer Dusseldorp en de gemeente ondertekenden recent een overeenkomst voor de eerste fase. Lees er hier meer over. 

Contact

Wilt u meer weten over groot onderhoud Regenboogbuurt? U kunt: