Meridiaan

De Meridiaan is het grootste groenpark in Almere Buiten. De kernwaarden van dit gebied zijn groen, water, rust en ruimte. Je kunt er fietsen, wandelen, spelen en picknicken. Voor bezoekers en Buitenaren is er van alles te beleven. 

Op dit moment is de Meridiaan sober en eenvoudig ingericht en op sommige plekken is er achterstallig onderhoud. We geven het park een zogenaamde kwaliteitsimpuls, daarbij gaan we het opknappen en verder inrichten. Bij het opstellen van de kwaliteitsimpuls hebben we omwonenden, Stichting Stad en Natuur, Stichting Groenbehoud Almere en de Bosrandwerkgroep betrokken.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de planning van de werkzaamheden. Het menu rechtsboven bevat snelle links naar achtergrondinformatie, foto-impressies en bijlagen. 

Planning (in hoofdlijnen)

WanneerSoort werkzaamheden
Eind 2017-eind februari 2018: gereed

tussen Maurice Garinpad en Kalenderweg: geselecteerde bomen verwijderen

 

Februari 2018: gereed

dam aanleggen tussen Jarenweg en eiland

 

Vanaf eind maart 2018: gereed

start maaien looproutes door het gras

 

Tweede kwartaal 2018: gereed

herstel paden tussen Tijdpad en Kalenderweg

 

Voor zomer 2018: gereed

inrichten speelplaats Derkinderenpad (zijde Lage Vaart)

 

Najaar 2018 - voorjaar 2019 : gereed

opknappen houten bruggen in en rondom het park

 

Oktober 2018: gereed

Plaatsen informatiepanelen Vogel- en Natuurwacht Flevoland
 


Eind 2018-begin 2019: gereed


Essen verwijderen tussen spoorlijn en Lage Vaart en aanplanten nieuwe bomen in hele park.


Voorjaar 2019

 
Vervangen bestaande verlichting met LED verlichting


Voorjaar 2019

Overig plantwerk
Voorjaar 2019

Verbeteren openbare verlichting

september-november 2019Verwijderen asfaltpaden Derkinderenpad, hier komt een betonpad voor terug
Medio 2019Onderhoudswerkzaamheden betonnen bruggen

Werkzaamheden op de Buitenplaats

Tussen het Pirellipad en het Maurice Garinpad ligt de Buitenplaats. Samen met bewoners rondom de Vrijdagstraat (Seizoenenbuurt) hebben we een mooi nieuw inrichtingsplan opgesteld.

Langs het wandelpad komt een duurzaam bos. Op een ander stuk leggen we een waterpoel aan, waar we fruitbomen bij planten. We hopen dat we hiermee een plek creëren die aantrekkelijk is voor ijsvogels. Ten slotte zaaien we gras in. Dat maaien we slechts twee keer per jaar. Zo ontstaat een mooi afwisselend gebied met een grote biodiversiteit. De planning is dat we eind dit jaar beginnen met de aanleg. We verwachten omstreeks medio maart 2019 de werkzaamheden af te ronden

Volg de werkzaamheden via een app

De aannemer die het werk uitvoert, Jos Scholman, heeft een speciale app ontwikkeld. Hierin kunt u onder andere informatie over het project vinden en vragen stellen. De app is beschikbaar voor Android en iPhone en heet 'JS-werk in uitvoering' (Android) / JS App (iPhone).