Ontwerp bestemmingsplan Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark Almere

Ontwerp bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark Almere

Het ontwerp bestemmingsplan Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark Almere heeft ter inzage gelegen. Je kunt het plan hier bekijken.

Op 4 september was er een inloopavond. Tot 19 september konden zienswijzen worden ingediend. 

Voor vragen kun je terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kun je alleen op afspraak terecht. Maak een afspraak via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14 036.

Actualiseren bestemmingsplannen

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Het is slechts het overnemen van de huidige mogelijkheden van de huidige bestemmingsplannen met daarin het nieuwe beleid en de nieuwe wet – regelgeving meegenomen. Zoals bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden voor bouwen in de achtertuin van woningen, op het binnenstedelijke bedrijventerrein bouwmeester zijn ruimere vestigingsmogelijkheden (ook een sportschool mag of een kinderopvang, mits bestaande bedrijven niet worden belemmerd) en ook de nieuwste archeologieregels zijn overgenomen. 

In opdracht van de gemeenteraad actualiseert de gemeente Almere de bestemmingsplannen. Eind dit jaar willen we daarmee klaar zijn.