Stedelijke vernieuwing Centrum Almere Buiten

Bijeenkomst Centrum Almere Buiten op 6 november 2018

Op 26 september 2018 is een eerste bijeenkomst gehouden over het centrum van Almere Buiten. Tijdens deze avond hebben we de verschillende projecten die lopen in het centrum toegelicht, om ervoor te zorgen dat met name de bewoners, maar ook de ondernemers, op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in het centrum. Behalve deze avond is er ook een nieuwsbrief opgesteld, waarin alle ontwikkelingen en projecten in het centrum zijn toegelicht.

Op 6 november 2018 is een tweede avond gehouden over het centrum van Almere Buiten. Deze avond is gehouden in het kader van de stedelijke vernieuwing van Centrum Almere Buiten, één van de opgaves uit het coalitieakkoord. Het is de bedoeling om integrale plannen te maken, samen met de bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit het gebied. Op deze tweede bijeenkomst is ervoor gekozen om de ondernemers uit te nodigen voor een maaltijd met wethouder Van Garderen. Daarin zijn verschillende onderwerpen besproken, het verslag kunt u hieronder vinden.

Het tweede gedeelte van de avond was een bijeenkomst voor de bewoners van Almere Buiten. Het tweede gedeelte was ingericht aan de hand van verschillende tafels, waarbij bewoners aan konden geven wat zij van het betreffende onderwerp vonden en wat er verbeterd zou kunnen worden. Voorbeelden van de onderwerpen zijn wonen, detailhandel en de ontwikkeling van het hotel en de inrichting van de openbare ruimte rondom het hotel op kavel 9, naast het station.

De input van de bewoners tijdens dit gedeelte van de avond is een eerste stap in het ophalen van de gedachten en behoeften van de bewoners, om er zo voor te zorgen dat we datgene doen waar de bewoners behoefte aan hebben. Hieronder vindt u de belangrijkste opmerkingen die door de bewoners zijn gemaakt, gerangschikt per onderwerp.

Verslag maaltijdgesprek van wethouder van Garderen met ondernemers

Verslag van het maaltijdgesprek van wethouder Hilde van Garderen met ruim 25 ondernemers uit Centrum Almere Buiten op dinsdagavond 6 november 2018 in het Buitenhout College

Wendy Eygendaal, programmamanager Almere Buiten, leidt het gesprek en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 

Hilde van Garderen: Binnen de coalitie is extra geld uitgetrokken voor twee gebieden. Centrum Haven en Buiten-Centrum. In deze gebieden verblijven mensen, wonen, winkelen en ondernemen mensen. Hoe duurzaam ben je, wat heb je, wat is goed, wat kan beter? Het toekomstbestendig maken van deze gebieden omvat heel veel. Daar willen we ook middelen voor reserveren. Daar waar de gemeente verdient op grondverkopen, zal 20% van de verdiensten worden bestemd voor deze twee centrumgebieden, waar vernieuwingen gewenst en nodig zijn, en voor revitalisering van de Almeerse bedrijventerreinen.

Het is niet de bedoeling dat de inzet alleen vanuit de gemeente komt. Als de gemeente zich inzet, dan ook graag van de kant van de ondernemers de schouders eronder. Het is belangrijk om met elkaar te praten over wat er nodig is. Realisatie van het Masterplan van Centrum Almere Buiten (2005) is vertraagd, niet afgemaakt. We moeten niet terugkijken. Nu op de vooravond van 2019 is het zaak om naar de toekomst te kijken en na te gaan hoe dit een toekomstbestendig centrum wordt.  

Wat zijn de veranderingen waarvan jullie denken waarop we moeten focussen? Als de gemeente dit of dat, dan hoor ik ook graag wat jullie als ondernemers, eigenaren en beheerders daaraan bij kunnen dragen en toe willen voegen. De gemeente beslist immers niet alleen wat er gebeurt.

Wendy Eygendaal: Op de actielijst van de gemeente en de winkeliersvereniging VABC staat onder meer de bewegwijzering naar het centrum hoog op het lijstje. Als we verder gaan verduurzamen en vergroenen hebben we de vastgoedeigenaren nodig. De gemeente gaat onder meer de openbare ruimte opknappen, waaronder nieuwe bebording, vervangen van alle prullenbakken, ophogen Globeplein, terugplaatsen werkende waterornament De Globe, verplaatsing van kunstwerk De Olifant van kavel 9 naar De Evenaar en handhaving op een hoger plan brengen.

Inbreng: Als het een fijn horecaplein moet worden, doe dan iets moois met de busbaan, zoals een heg erlangs.

Wendy Eygendaal: Er is vanavond tijdens de Bewonersavond een tafel aanwezig over inrichting buitenruimte op het Baltimoreplein. Laat daar vooral horen wat uw visie is en eventuele vragen / zorgpunten zijn.

Inbreng (van drie personen): Iedereen steekt daar over, met of zonder fiets. Het is chaos. Het is gevaarlijk. Het is veel beter om de busbaan om te leiden. Er moet geen busbaan dwars door een horecaplein, dwars door een centrum.

Hilde van Garderen: Dit is de inbreng die we graag horen. We kunnen onderzoeken of het mogelijk is om de busbaan om te leiden. Wel geef ik vast een winstwaarschuwing, want dit heeft heel veel voeten in de aarde. We hebben een fonds Stedelijke Vernieuwing. Dit zou één van de zaken kunnen zijn die je daarvan bekostigt. Vraag: hoe is het met de branchering in het centrum?

Inbreng: Er is weinig diversiteit, veel kapsalons en nagelstudio’s, weinig mode en schoenenzaken.

Hilde van Garderen: Waarom gaat geen ondernemer in die branches zich daar vestigen?

Inbreng: De huren zijn veel te hoog. Je kunt niet iets kleins beginnen. Alleen de ketens kunnen zich dat veroorloven.

Inbreng: Hoe kunnen we voorkomen dat zoveel winkels en horeca moeten sluiten?

Inbreng: Het moet levendiger en gezelliger worden in het winkelgebied. Vanuit de VABC proberen we de evenementen zoveel mogelijk over het gehele centrumgebied en het jaar te spreiden.

Inbreng: Focus niet op de piekweken die toch wel goed lopen, zoals voor Sinterklaas en voor Kerst. Maar investeer juist in evenementen tijdens de daluren.

Inbreng: Op 23-11 is het Black Friday in Almere Centrum. Daar is lang van tevoren al heel veel aandacht voor. Dat zou ook hier in het centrum een succes kunnen worden als meer ondernemers meedoen. Ik zit op het Globeplein, er staat een concern achter mij. Dat scheelt.

Inbreng: Wat zijn de meest succesvolle kleine winkelcentra en wat doen die om hun centra succesvol te laten zijn? Zo’n 15 à 16 jaar was het hier altijd vol. Het betaald parkeren heeft niet bepaald geholpen.

Hilde van Garderen: Betaald parkeren is één van de componenten. Dit onderwerp komt aan de orde in de Parkeervisie die nog in de maak is. Kunnen Buitenmere en DoeMere meer samenwerken om de aantrekkingskracht te vergroten?

Inbreng: We missen een evenemententerrein tussen de twee gebieden in. Ik ben van de oliebollenkraam. Op de plek waar nu de parkeerplaats is tegenover de Action en Restaurant Breed, daar zou een goeie grote weekmarkt moeten komen, een kermis, een circus.

Inbreng: Als mensen niet kunnen verblijven, als er zoals nu geen horeca is, dan werkt het niet.

Inbreng: Als supermarktmanager van de Albert Heijn zie ik Harderwijk als voorbeeld. De bioscoop daar organiseert heel veel evenementen samen met ondernemers. Harderwijk is natuurlijk wel meer toeristisch dan Almere, maar er is daar veel horeca en het zit daar altijd bomvol.

Inbreng: Het helpt wel als er sfeer is. Het is een betonnen omgeving. Harderwijk is een stad met veel oude stenen, mooie gebouwen. Sfeer is cruciaal voor succes.

Inbreng: Het aanbod moet aantrekkelijk zijn, dus divers met horeca en evenementen. Nu is het een boodschappencentrum. Wil je daar een winkelcentrum van maken, dan is er nog heel veel nodig.

Inbreng: In DoeMere is iedereen lid van de VABC. In Buitenmere is dat nog niet verplicht.

Wendy Eygendaal: We kunnen het alleen met elkaar doen. Doen we allemaal mee. De winkeliersvereniging draait op afdrachten en inzet. Wie doet wat? Het is allemaal werk. Maak je het collectief, dan kun je samen meer bereiken.

Inbreng: Hoe lok je meer mensen naar het centrum?

Hilde van Garderen: Wat kunnen we op korte termijn doen? We hebben bij de gemeente gesproken over een tijdelijke ‘echte ijsbaan voor Centrum Almere Buiten. Dat is onze handreiking. Wat gaan jullie doen? Wie verzorgt de muziek? Wie bedenkt en organiseert de evenementen? Wie de verlichting? Wie de koek & zopie? We willen de ijsbaan een plek geven precies in het midden tussen DoeMere en Buitenmere, op de tijdelijke parkeerplaats. Zie dit als een testcase, alles naar vermogen.

Wendy Eygendaal: De exploitatie kost heel veel handen en dat is echt aan de ondernemers.

Inbreng: Daar hebben we wel een uitdaging. Bij de Super Zaterdagen zie je een half luchtkussen en een band die 15 minuten speelt. Daar kom je er niet mee. Je moet er iets dwingends van maken, anders gaat het niet werken.

Hilde van Garderen: Het wordt alleen succesvol als we allemaal de schouders eronder zetten. We hebben het nu over een ijsbaan. In 2019 en verder hebben we elkaar echt heel hard nodig. Als dit niet werkt, dan is de verleiding heel groot om met Centrum Haven te beginnen. Leef je uit, maak er een mooi evenement van. Het is korte termijn, dus…

Wendy Eygendaal: Dit is precies waar het om gaat.

Inbreng: Een grotere ijsbaan dan de gedachte 300 m2 met een goede overkapping vergroot de kans op succes.

Wendy Eygendaal: We hadden vanuit de gemeente vanavond graag een JA gehoord op het ijsbaan-aanbod, maar zo te horen zijn we er nog niet. Jullie kunnen dit moment benutten om hier verder met elkaar over door te spreken en na te gaan wie wat op zou kunnen pakken.

Presentatie Pim van den Berg, straatoloog (op uitnodiging van de VABC), met foto’s van het Centrum Almere Buiten en inspiratiebeelden van elders:

Almere Buiten is aantrekkelijk vanwege het buitenleven, het vele groen, de kindvriendelijke omgeving. Dat voelen mensen. Hoe maken we een stad van ons? Wat is een groene stad?

Het Foodplein bij de Albert Heijn is één van de ankers van Buitenmere. Dat zou je nog verder kunnen versterken met fijne zitplekken en terrassen bijvoorbeeld. Als je de openbare ruimte mooier wilt maken, maak dan van het Gobeplein een horecaplein. Als je hier ook evenementen wilt organiseren, moeten de plantenbakker kleiner worden. Vul de bakken met groen en geef ze water. En leeg de prullenbakken ook op zaterdag, die zijn nu altijd overvol.

Je struikelt over de borden. Er staan uitstallingen van afval vlakbij de uitgangen van de parkeergarages. Er liggen overal sigarettenpeuken en kauwgomresten. De parkeergarage onder de Jumbo staat leeg. Dat is al tien jaar zo. Een treurig beeld. Mensen vinden dit nog echt geen winkelcentrum. Dat vergt veel meer.

De totale kwaliteit moet goed zijn. Maak ruimte vrij op het plein bij DoeMere. Verwelkom kleinschalige en kleurrijke winkels met ondernemers die er toe doen. We hebben elkaars ogen nodig om te zien waar het beter kan. Er is hiervoor voldoende inspiratie van elders te halen. Verbeelding van groen. Blijf dichtbij de grond. Zorg voor warme in plaats van koude zitplekken, bijvoorbeeld door er een rubberen matje op aan te brengen. In Berlijn zijn heel veel fijne buitenplekken, met tafels en stoelen in de openbare ruimte. Houd het netjes, zorg voor voldoende handhaving. Het stadsdeel is multiculti, dus zorg dat datgene wat ze besteden hier besteden.

Inbreng: Ik heb een horecazaak op het Globeplein met een ruimte terrasvergunning, maar moet steeds wijken voor de weekmarkt en de evenementen. Daardoor mag ik geen windschermen aanleggen en een echt aantrekkelijk terras inrichten. Dat beperkt mij enorm.

Wendy Eygendaal: Het vorige college heeft ervoor gekozen om de markt hier te houden. Je wilt de markt ook een intieme, beschutte plek bieden. Tegelijkertijd gun je de horeca ook terrassen. Het Globeplein en het Rio de Janeiroplein – het knelt en schuurt qua gebruik van de openbare ruimte. Dat is onderwerp van gesprek.

Inbreng: Ik ben van ProRail. Op het station hebben we warme banken geplaatst, van hout. Volgend jaar beginnen we met de aanleg van liften naar het station.

Inbreng: Er is een gemis aan culturele plekken in het centrum, waar kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten.

Hilde van Garderen: Er komt een cultuurplan. Het is van belang om elkaar te vinden. In Almere Centrum is heel veel, in Centrum Almere Buiten heel weinig. Dit wil ik neerleggen bij de vastgoedeigenaren. Ik denk aan een broedplaats waar Buitenaren wat aan hebben.

Belangrijkste aandachtspunten per gesprekstafel bewonersplatform 6 november 2018

Op 6 november is er zoals elk half jaar een bewonersplatform georganiseerd. Deze keer lag de nadruk op het centrum van Almere Buiten. Hiertoe waren een aantal gesprekstafels georganiseerd, waarbij de bewoners hun opmerkingen, wensen of vragen konden neerleggen. Het ging om de volgende onderwerpen: 

 1. Wonen in Centrum Buiten
 2. Voorzieningen en cultuur in Centrum Buiten
 3. Horeca en detailhandel in Centrum Buiten
 4. (Her)inrichting van het Baltimoreplein
 5. Evenementen in Centrum Buiten
 6. Duurzaamheid en vergroening in Centrum Buiten
 7. Infra & vrije tafel

Ad 1 Wonen in Centrum Buiten

Hoe ziet wonen in het centrum er uit in de toekomst? Voor welke  doelgroepen, welke type woningen? 

 • Wonen in Centrum Buiten is soms lastig omdat er veel verschillende functies (wonen, winkelen en reizen) zitten die elkaar tegen werken, bijvoorbeeld een niet geplande kiss&ride voor de deur gerealiseerd, te veel autoverkeer geconcentreerd en te hard rijden, te weinig fietsenstallingsmogelijkheden bij het station.
 • Betaalbare huur moet goede huur zijn, ruime woningen in plaats van ‘kippenhokken’ zoals nu worden gebouwd
 • Realiseer koopkracht in het centrum door bewoners aan te trekken met een grotere buidel. Dit kan worden gerealiseerd door het bouwen van grotere appartementen, eventueel met service in verband met de vergrijzing
 • Financieel probleem: huurders met alleen AOW in vrije sector. Zonder inschrijftijd op Woningnet zijn andere woningen geen alternatief (dit vraagstuk speelt overigens niet alleen in (Centrum) Buiten).

Ad 2 Voorzieningen en cultuur in Centrum Buiten

Welke voorzieningen zijn er (bibliotheek, zwembad en Erfgoedhuis) en welke nog  niet? Wat wordt er gemist?

Zwemmen / Zwembad

 • Locatie huidig zwembad is goed, met name in verband met de bereikbaarheid voor ouderen
 • De zwembaden zijn goed
 • Graag een natuurlijk ligweide en daarbij de mogelijkheid om te zwemmen (Havenkom?)
 • De horeca van het zwembad sluit om 20u ’s avonds, dus na 20u bv bij gebruik van zaalhuur is er geen mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje. Is er een kans voor de horecafunctie van het zwembad om deze in te zetten voor andere bezoekers zodat het vanaf de straat toegankelijk is?
 • Zorgen zijn er over de terugloop van uren (openstelling?)
 • De vraag is gesteld of de schoonmaak  van het zwembad afdoende /goed is.
 • De vraag is gesteld of het zwembad aantrekkelijker kan worden en groener (verduurzaamd) kan worden

De Schoor

 • De Schoor heeft in gemeente alleenrecht, is dat “gezond”?
 • Het lijkt er op dat er geen ruimte is voor kleinere aanbieders en ondernemers met specifiek aanbod
 • Ook is aangegeven dat ideeën en initiatieven van ondernemers worden overgenomen door De Schoor

Diverse wensen en voorzieningen

 • Probeer meer verblijffuncties naar het centrum te halen om er zo voor te zorgen dat bezoekers langer blijven (verblijven)
 • Doelgroep filmzaal Bibliotheek Stad = voorbeeld voor bioscoop ontwerp in Almere Buiten,  intieme setting, geen blockbusters
 • Wens: Theater met open programmering, lokale verenigingen treden op, Pakhuis De Zwijgertje
 • Wens: Kunst in het gebied, met hoger niveau en van hogere kwaliteit
 • Wens: Erfgoedhuis zou een grotere locatie moeten krijgen, er is steeds meer erfgoed in Almere
 • Wens: Museale ontmoetingsplek
 • Wens: Tijdelijke expositieplaats, met wisselende collectie
 • Wens: Almere Museum binnen 5 jaar
 • Wens: Amfitheater bij vindplaats Zenit
 • Wens: Expo groot onderhoud Regenboogbuurt over 5 jaar  (door nu alles te bewaren, bouwtekeningen, etc. een inwoner is hiertoe bereid)
 • Wens: podium of muziekkoepel in de openbare ruimte

Ad 3 Horeca en detailhandel

Hoe is het met de huidige horeca en detailhandel en wat is wenselijk?

 • Zorg over te hoge huren, dit vertaalt zich in te hoge prijzen in de horeca
 • De zorg wordt geuit over de hoge huren van winkelruimten voor ondernemers
 • Weinig divers aanbod in de horeca en ook van de winkels
 • Waar is de avond- en dag horeca gesitueerd?
 • Baltimoreplein is geen horecaplein, het is een aangeklede busbaan. Het Globeplein zou een betere plek zijn voor een horecaplein
 • Geef aandacht aan bestaande horecaondernemers
 • Er zijn zorgen geuit over het sluiten van horecagelegenheden (70-80’s, Mokum, de Griek).
 • Gemeente zou om tafel moeten gaan met de vastgoedeigenaren om er voor te zorgen dat de huren lager zijn
 • De panden in het centrum zien er slecht (onderhouden) uit. Etalages zijn veelal afgeplakt en er zijn veel uitstallingen bij winkels. Dit geeft een rommelige uitstraling
 • Wens: Horecavoorziening met sport op de schermen, darten, poolen en tafeltennis. Een ontmoetingsplek
 • Wens: winkels met biologisch karakter en aanbod, zoals Ekoplaza in het stadscentrum
 • Wens: een pannenkoekenrestaurant
 • Behoefte aan Terrasjes, goede IJssalon, de Globe terug laten komen -> water, fontein, een koffiecorner

Ad 4 (Her)inrichting van het Baltimoreplein

Welke wensen zijn er? Welke bewoners willen actief meedenken in een werkgroep?

 • Archeologische replica als kunstwerk plaatsen op het plein tussen het station en hotel
 • Leibomen langs de busbaan om het idee van een laan te creëren
 • NS bloemenwinkel slopen voor bredere doorgang in relatie met de huiskamer van het station (NS/Prorail, wordt op dit moment een andere huurder gezocht)
 • Broedplaats kunst en & cultuur toevoegen (NS kiosk? Kas plaatsen ergens in de openbare ruimte?)
 • Openlucht muziektentje, voorziet tevens in behoefte qua voorstellingen
 • Grote wens voor gezelligheid, terrassen en groen, meer bankjes en zitmeubilair
 • Waterelement met koppeling vaarten/havenkom (aansluiting op groter watersysteem) 
 • Kunstwerken toevoegen aan openbare ruimte
 • Verharding (stoep/plein) laten ontwerpen door scholieren
 • Oversteekbaarheid busbaan reguleren i.v.m. veiligheid
 • Hoort de busbaan wel op het plein thuis? Is gelijk bij aangegeven dat dit min of meer randvoorwaardelijk is
 • Jeu de boules als functie toevoegen (eerste avond)
 • Meer aandacht voor verblijven in de openbare ruimte
 • Bezonning van de openbare ruimte/schaduwwerking te plaatsen objecten
 • Bevoorrading anders regelen, nu te groot materieel (punt uit eerste bijeenkomst september 2018)
 • Bevoorrading C&A en Breed i.r.t. tijdsslot, taxi’s/halen brengen bewoners/bezoekers
 • Veel kritische noten over type/soort bioscoop, maar ook veel positieve reacties op het plan (gemixt beeld)
 • Fietsparkeren (=> handhaven) bij station

Ad 5 Evenementen

Hoe worden de evenementen ervaren en zijn er nieuwe ideeën?

 • Buurtcamping (op wijkniveau)
 • Culturele/informatieve ‘uitmarkt’, waardoor duidelijk wordt wat Almere Buiten allemaal te bieden heeft, zoals musea, bibliotheek, dans, muziek, kunstenaars, sportief. Dit zou dan pas in 2020 worden georganiseerd
 • Speelotheek
 • Stadsstrand
 • Kersenbloesemfeest
 • Opmerking: In principe zijn de meeste mensen bereid om mee te werken aan het organiseren van dit soort initiatieven. Helemaal zelf opstarten en oppakken lijkt te zwaar voor de initiatiefnemers, hierbij is ondersteuning (wens) vanuit de gemeente noodzakelijk.

Ad 6 Duurzaamheid en vergroening in Centrum Buiten

Welke wensen zijn er om de duurzaamheid en de vergroening te verbeteren?

 • Meer groen in het centrum zal een positieve uitwerking hebben op de verblijfsduur van de bezoekers aan het centrum, bijvoorbeeld
  • Leuke hoekjes met planten
  • Mooie eik -> schaduwwerking, rustiek en verbetering van de sfeer in het centrum
 • Wintergroene bomen die groen blijven
 • Groene omgeving en verzorgd. Bijvoorbeeld buxus of Japanse Hulst golvend snoeien, uitdagend ipv 1x per jaar snoeien. Vragen of mensen het zelf willen onderhouden
 • Mooi park bij ijssalon (evenemententerrein) wordt niet onderhouden -> beperkt deel zo hebben, zelf aansturen
 • Groene daken en groenere gevels
 • Mooi verzorgde omgeving leidt tot meer bezoekers
 • Wat willen bewoners zelf in plaats van bakken met ‘afgebroken’ struiken
 • Slechte of onvoldoende sfeer in het centrum
 • Zitelementen te laag, iets verhoogd zitten. Lager en hoger voor ouderen
 • Wens: hindernisbaan op de Evenaar of bij het Meridiaanpad
 • Aantrekkelijkheid voor kinderen, onder andere door ontbreken speelmogelijkheden
 • Cursussen op de Kemphaan: schooltuintjes!

Ad 7 Infra en Vrije tafel

 • Fietsparkeren = rommelig
 • Busbaan Baltimoreplein omleggen, buitenom of andere straat
 • Auto: Evenaar van A naar B, niet door centrum. Busbaan verleggen en afsluiten
 • Doemere: geen fietsparkeermogelijkheden (nb worden op dit moment gerealiseerd, plaatsen van ‘fietstulpen’)
 • Doemere: de buitenruimte lijkt opzettelijk verschraald te worden alsof de woonboulevard  weg moet van de gemeente
 • Voer weer een blauwe parkeerzone in Almere Buiten
 • Zorg voor een betere verbinding tussen Doemere en het Buitenmere
 • Om barrièrewerking tegen te gaan wordt gepleit om een centrale evenementenlocatie te hebben (Baltimoreplein) tussen de twee winkelgebieden in
 • Betaald parkeren omlaag
 • Spoorbaanpad tussen Parkwijk en Buiten moet worden verbreed en een apart voetpad ernaast, net als tussen Poort en Stad. Dit is goed voor de gezondheid, door meer fietsen duurzamer en minder OV nodig. Is het mogelijk hier budget voor vrij te maken?
 • Paaltjes of hekken midden op fietspaden zijn gevaarlijk. Andere mogelijkheden om er voor te zorgen dat fietsen makkelijk door kunnen maar er geen andere voertuigen het fietspad op kunnen?
 • Beter handhaven in het algemeen en bij bouwprojecten. Blijf binnen de hekken, houd het veilig, laat de straat netjes achter ipv bordje ‘pas op modder’
 • Bij oplevering nieuwbouw ook heel graag openbare ruimte opknappen en zorgen voor voldoende OID’s vlakbij de nieuwe woningen
 • Meer PR voor Buiten -> pagina/website met alles wat er te doen is in Buiten!
 • Kaartmateriaal van de gemeente nog duidelijker (ijkpunten opnemen, straatnamen vermelden)
 • Ideeën voor het volgende bewonersplatform:
  • Almere Buiten in relatie tot de omgeving, kijk iets breder!
  • Ontwikkelingen in het groen