Skip to content

Inloopbijeenkomst over mogelijkheden Zonneveld Almere Buiten A6

11 september 2019

Het Rijksvastgoedbedrijf (grondeigenaar en initiatiefnemer) en gemeente Almere onderzoeken de mogelijkheden om een zonneveld te ontwikkelen in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten.

Het onderzoek is afgerond en het onderzoeksrapport is online te bekijken.

Tijdens de openbare inloopbijeenkomst op 25 september kunt u in gesprek met medewerkers van gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf. over het onderzoeksrapport en de mogelijke varianten voor een zonneveld op deze plek.

Omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Inloopbijeenkomst 25 september 2019
Vrije inloop                16:00 uur tot 18:00 uur
Deur gesloten            18:00 uur tot 19:00 uur
Vrije inloop                19:00 uur tot 21:00 uur

Basisschool De Archipel
Maldivenweg 45, 1339 PP Almere

In gesprek met wethouder Duurzaamheid
U kunt ook spreken met wethouder Jan Hoek. Hij hoort graag hoe u denkt over de uitgangspunten en varianten die in het onderzoeksrapport staan. De inloopbijeenkomst is vrij te bezoeken, maar wilt u met de wethouder spreken dat kan dat van 19:00 tot 21:00 uur. Aanmelden kan door een email te sturen aan jvanmanen@almere.nl met als onderwerp ‘aanmelden gesprek wethouder’.
Vermeld hierbij alstublieft waarover u graag met hem in gesprek wilt.