Skip to content

Werkzaamheden Bostonweg

13 januari 2020
Bostonweg

Vanaf maandag 13 januari worden er werkzaamheden aan de Bostonweg uitgevoerd in twee fasen. Per fase wordt een deel van de weg afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 13 maart. Parkeren kan op het parkeerterrein Doemere. Alle winkels aan de Bostonweg zijn te voet bereikbaar. Er zijn aan het trottoir geen werkzaamheden.

Fase 1 – 13 januari t/m 7 februari 

De werkzaamheden van de eerste fase beginnen aan de zijde van de Polderdreef tot de Washingtonstraat. Het autowasbedrijf is tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk gewoon bereikbaar via de Polderdreef/Bostonweg. De in- en uitgang naar het tuincentrum aan de Bostonweg wordt afgesloten, het parkeerterrein dan is alleen bereikbaar via de Torontoweg.

Fase 2 – 10 februari t/m 13 maart

De werkzaamheden van fase 2 beginnen bij de nieuwe drempel voor het parkeerterrein aan de Bostonweg tot de New Yorkweg. 

Werkzaamheden fase 1 Bostonweg 
Werkzaamheden fase 2 Bostonweg 

Bevoorrading winkels Doemere 

De ondernemers kunnen hun winkels bevoorraden via de in- en uitgangen vanaf de New Yorkweg, Washingtonstraat en Miamistraat. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk om bestemmingsverkeer voor bevoorrading toe te laten. Bevoorrading is mogelijk op woensdag en donderdag tussen 7.00 – 9.00 uur en 12.00 – 13.00 uur. Tijdens de frees- en asfalteringswerkzaamheden is de weg per fase afgesloten. 

Fase 1 – 13 januari t/m 7 februari 
Zie plaatje fase 1

De werkzaamheden van de eerste fase beginnen aan de zijde van de Polderdreef tot de Washingtonstraat. Tijdens de oranje fase zijn de winkels bereikbaar via de gele en rode fase. Wanneer in de rode fase gewerkt wordt zijn de winkels bereikbaar zijn via de gele fase. Het autowasbedrijf is tijdens de werkzaamheden in de gele en rode fase zoveel mogelijk gewoon bereikbaar via de Polderdreef/Bostonweg. De in- en uitgang naar het tuincentrum aan de Bostonweg wordt afgesloten, het parkeerterrein dan is alleen bereikbaar via de Torontoweg.

Voor alles geldt: als het werk het toelaat.

Fase 2 – 17 februari t/m 13 maart 
Zie plaatje fase 2 

De werkzaamheden van fase 2 beginnen bij de nieuwe drempel voor het parkeerterrein aan de Bostonweg tot de New Yorkweg. Wanneer in het groene en oranje gebied wordt gewerkt is de rode fase beschikbaar voor bevoorrading van winkels. Wanneer in fase rood wordt gewerkt is de bevoorrading van de winkels mogelijk via, de voor leveranciers, opgestelde groene en de oranje fase. De werkzaamheden van de gele fase aan de New Yorkweg wordt in één week uitgevoerd; de New Yorkweg is dan weer toegankelijk. 

Voor alles geldt: als het werk het toelaat. 

Bakken voor bomen  

Aansluitend op deze werkzaamheden, vanaf 16 maart tot en met 27 maart, gaan we bakken voor bomen met zitelementen plaatsen. Eerst vijftien bakken, daarna nog dertig bakken in de periode van 20 april tot en met 15 mei. Het verkeer ondervindt geen overlast van deze werkzaamheden.