Skip to content

Werkzaamheden Groene Kadeweg

27 februari 2020
Werk aan de weg bord

De Groene Kadeweg moet gerenoveerd worden. De weg wordt verbreed en opnieuw geasfalteerd. Om de weg te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden door bomen te verwijderen en een kabel te verleggen. In de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 januari verwijderen we de bomen aan de zuidelijke zijde van de Groene Kadeweg.

Renovatie Groene Kadeweg

Maandag 2 maart beginnen we met het verbreden van de weg en opnieuw asfalteren. Deze werkzaamheden duren ongeveer zes weken. Het gebied wordt in de toekomst opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot en met half mei.

Verkeershinder

Tijdens het verwijderen van de bomen blijft de weg geopend voor verkeer, maar u kunt wel hinder ervaren. Tijdens de reconstructiewerkzaamheden in maart, april en mei is de weg wel geheel afgesloten voor al het verkeer. Omleidingen worden dan aangegeven met de bekende gele borden.

Op het kaartje ziet u om welke bomen het gaat.