Provincie Flevoland pleegt oeveronderhoud Hoge Vaart

In maart begint de provincie Flevoland met de werkzaamheden voor het oeveronderhoud langs de Hoge Vaart in Almere. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer Beens en zijn naar verwachting in juli 2021 afgerond. De Hoge Vaart blijft open voor de scheepvaart en andere gebruikers. Mogelijk is er beperkte hinder door de werkzaamheden. 
Grote delen van de oevers voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen en zijn toe aan groot onderhoud. Het gaat om het deel tussen de Zuidersluis tot de Tureluurweg. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van vogelnesten en beverburchten. 

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden grote delen van de oevers vervangen. Er is inmiddels begonnen met het verwijderen van overtollige begroeiing langs de oevers en enkele dode bomen. Vervolgens worden damwanden die slecht zijn vervangen door zogenaamde blokkenmatten en voorzien van betonstenen. Deze toepassing is gunstig voor de flora doordat planten tussen de stenen kunnen groeien. De oevers worden veel groener en bieden zo volop ruimte aan vogels en andere dieren. Op andere delen worden de oevers, bestaande uit stortstenen, schoongemaakt en aangevuld en daar waar het water stukken oever heeft weggespoeld wordt de oever weer aangevuld met grond. 

Omwonenden

Omwonenden en aangelegen bedrijven ervaren vrijwel geen hinder, omdat er grotendeels vanaf het water gewerkt wordt. De provincie roept bewoners op om de oevers vrij te houden en bootjes te weg te halen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.flevowegen.nl.

Heeft u nog specifieke vragen of opmerkingen, mailt u dan naar werkaandewegverberg dit@flevoland.nl.