Werkzaamheden aan de westzijde van Het Laar

Vanaf vandaag beginnen er diverse werkzaamheden in het gebied waar uiteindelijk de Werf (aan de westzijde van Veld 8 Het Laar)  komt. Het gaat om graafwerkzaamheden en het aanbrengen van drainage.

Het doel is om watergangen te maken waar het regenwater uit de directe omgeving door afgevoerd wordt. De vrijgekomen(klei)grond wordt verwerkt tot een wal naast Het Laar. Op het terrein tussen Het Laar en de Watersnipweg wordt voorbelasting aangebracht. Voorbelasting is het aanbrengen van zand om de bodem draagkrachtig te maken. Het zand daar voor wordt met zandwagens gebracht. De graafmachines verdelen vervolgens het zand over het terrein.

We beperken de overlast, maar de werkzaamheden zijn wel te merken in de buurt.

Eind december zijn de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd. Daarna volgt het plan voor de bouw van de appartementen voor de Werf.

De aannemer van deze werkzaamheden Jos Scholman heeft een App in het leven geroepen waar bewoners gedurende werkzaamheden informatie kunnen ontvangen. De smartphone App heet ‘Nobelhorst’. Je vindt deze gratis app in de Appstore (Apple) of Playstore (Android).