Oostvaarderskliniek heeft voornemen voor uitbreiding

Het aantal tbs-opleggingen door rechters stijgt en wachtlijsten voor plaatsing in een tbs-kliniek groeien, daardoor is er een dringende behoefte aan meer behandelplekken in tbs-klinieken. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de Oostvaarderskliniek gevraagd te onderzoeken of er extra behandelplekken te realiseren zijn binnen de muren van de kliniek voor tbs-patiënten. Het gaat hierbij om een verbouwing waarbij er ruimte komt voor 58 behandelplekken, aanvullende parkeerplekken en een goede inpassing in de omgeving. Het waarborgen van de veiligheid in de wijk is en blijft daarbij het belangrijkste aandachtpunt.

Op dit moment is de kliniek hierover met de gemeente in gesprek, maar zijn er nog geen formele besluiten genomen. De gemeente heeft een faciliterende rol en wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De Oostvaarderskliniek en de gemeente willen met omwonenden in gesprek over de voorgenomen uitbreiding, de nieuwbouwplannen, het bouwtraject en de mogelijke gevolgen daarvan en horen daarbij graag op welke wijze wij rekening kunnen houden met eventuele zorgen en bezwaren die bij de bewoners leven. Daarom worden er na de zomervakantie (vanaf september) een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zodra hierover meer bekend is worden omwonenden geïnformeerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.oostvaarderskliniek.nl