Informatiemarkt uitbreidingsplannen Oostvaarderskliniek

Op 7 en 8 september 2021 is er een informatiemarkt over het voornemen voor uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Op dit moment is er nog geen ontwerp opgesteld, zijn er nog geen tekeningen van gebouwen en is er nog geen vergunning aangevraagd.

Toch willen de Oostvaarderskliniek en de gemeente vroegtijdig met buurtbewoners in gesprek over de voorgenomen uitbreiding, de nieuwbouwplannen, het bouwtraject en de mogelijke gevolgen daarvan. Wij horen daarbij graag op welke wijze wij rekening kunnen houden met eventuele zorgen en bezwaren die bij de bewoners leven. Daarnaast informeren wij buurtbewoners over de klankbordgroep om mee te denken, over het vervolgproces en over de themawerkgroepen om mee te praten over een aantal inhoudelijke onderdelen van de plannen.

Tijdens de informatiemarkt kan het gesprek worden aangegaan met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen; de Oostvaarderskliniek, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Forensische Verslavingskliniek Basalt, het Pieter Baan Centrum, de gemeente Almere, het Rijksvastgoedbedrijf en de Omwonendencommissie.

De informatiemarkt vindt, in het kader van de corona-maatregelen, plaats volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM. Daarom vragen we buurtbewoners om, als ze interesse hebben om naar de informatiemarkt te komen, zich aan te melden via oostvaarderskliniek.nl/aanmelden.  

Om buurtbewoners alvast te informeren over de plannen is ook een video online geplaatst. Hierin leggen we kort uit wat de aanleiding voor de uitbreiding is, wat de plannen inhouden en hoe het proces eruit ziet. Meer informatie over de uitbreiding en deze video is te vinden bij oostvaarderskliniek.nl/uitbreidingsplannen