Groot onderhoud Bloemenbuurt

Update groot onderhoud vanwege Corona

De huidige situatie met het coronavirus vraagt ook in Almere om maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Een van deze maatregelen is het niet laten doorgaan van bijeenkomsten en activiteiten die wij vanuit de gemeente organiseren. Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen, waarbij onder andere bijeenkomsten van 100+ mensen worden afgelast en mensen worden gevraagd afstand van elkaar te houden. In Flevoland geldt ook een noodverordening waarin deze maatregelen staan.

Wat betekent dit voor het groot onderhoud Bloemenbuurt?

Op dit moment zijn er voor dit project geen bewonersavonden of informatieavonden meer ingepland. De inloopuren voor bewoners in de gele keet in de Goudsbloemstraat zijn voorlopig geannuleerd. De keet is tijdelijk niet meer toegankelijk voor bewoners.

Vragen Groot Onderhoud Bloemenbuurt

U kunt uw vragen voor de aannemer van de Bloemenbuurt stellen via de e-mail bloemenbuurtverberg dit@almere.nl, via 14 036 (vraag naar de toezichthouder of projectmanager Bloemenbuurt chat, contactformulier of andere social mediakanalen.

Hoe nu verder

Zodra bekend is wanneer en of wij weer bewoners- en/of informatiebijeenkomsten mogen organiseren, dan informeren wij u hierover. Wij hopen op uw begrip.

De gemeente Almere is bezig met het groot onderhoud in de Bloemenbuurt. We knappen het groen, de speelplekken en de bestrating op en herstellen waar nodig de verlichting.

Wat is groot onderhoud?

Met het groot onderhoud in de Bloemenbuurt willen wij de technische staat van de Bloemenbuurt weer op orde brengen. Het gaat dan vooral om het aanpakken van de verzakkingen, oneffenheden, boomwortelopdruk en te wijde voegen tussen tegels. Verder willen we te grote hoogteverschillen tussen woningen en het openbaar gebied beperken. We hebben geen geld voor grote aanpassingen en herinrichtingen in de Bloemenbuurt.

Op de hoogte blijven?

Heeft u nog vragen? Mailt u dan naar bloemenbuurtverberg dit@almere.nl. U kunt ook bellen naar 14 036 op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur.

Spreekuur

Twee keer per week is er een inloopuur in de gele keet die langs de Evenaar staat ter hoogte van Goudsbloemstraat 4. U kunt binnenlopen op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur. Heeft u vragen? Loop gerust even binnen!