Buitenvaart

Buitenvaart

De Buitenvaart is het glastuinbouwgebied van Almere en is bijzonder door de grote diversiteit aan bedrijven. Er wordt een breed assortiment aan voedsel en sierproducten geteeld waardoor een bezoek aan de kassen een nóg interessantere belevenis wordt. Hier kunt u ook terecht voor verse groenten, fruit en kweekbloemen. 

Onderzoek alternatieve energie in De Buitenvaart

Agrimaco en Innoforte zijn door LTO Glaskracht en de gemeente gevraagd onderzoek te doen naar verduurzaming van het glastuinbouwgebied de Buitenvaart. Een duurzame toekomst waarin gezondheid, hernieuwbare energie en sociale verhoudingen een fundament vormen voor het economisch perspectief op lange termijn.

Buitenvaart kijkt naar zichzelf en de mogelijkheden die haar omgeving biedt. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot gebruik van restwarmte van de nabij gelegen industrie? Kunnen woningen gebruik maken van warmte uit de kassen? Welke duurzame energiebronnen zijn interessant: biomassa, bodem energie, zonne-energie? Welke mogelijkheden voor energieopslag zijn mogelijk? Het adagium is: lokale kringlopen sluiten. Een extra stimulans daarbij is de Floriade van 2022, waarbij de ogen van de tuinbouwwereld op Almere en Flevoland zullen zijn gericht.