Groot onderhoud Globeplein

Het Globeplein en de omliggende straten zijn aan vernieuwing toe. Daarom voeren we in 2019 groot onderhoud uit. Op deze pagina vindt u meer informatie over de definitieve planning en de fasering van de werkzaamheden. 

Werkzaamheden

De grond is verzakt rondom de ingangen van de winkels en woningen. Daarom hogen we de straten op. Om wateroverlast bij extreme regenval te voorkomen, maken de afvoerputten plaats voor moderne afvoergoten. Voor de weekmarkt brengen we nieuwe elektriciteitsvoorzieningen aan, zodat er straks geen lange losse snoeren meer op het plein liggen. Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor het terugplaatsen van het kunstwerk De Globe. De Globe komt dus weer terug op het plein.

Planning en fasering

Vanaf de eerste week van maart starten we met de werkzaamheden. Voor de zomervakantie zijn we klaar.

Tussen fase 2 en 3 zijn het Globeplein en de aangrenzende straatjes wèl vrij van werkzaamheden. Hierdoor ondervinden de festiviteiten tijdens Koningsdag geen hinder en overlast van het project.

Om het Globeplein zo goed mogelijk bereikbaar te houden, verdelen we het werk in vijf fases. De kaart met de vijf fases vindt u hieronder. 

Fase 1: Het Zuideinde, tussen het Globeplein en het einde van het Hema-gebouw

Fase 2: Vanaf de Rio de Janeirostaat tot aan het Globeplein zelf.

Gedurende de werkzaamheden van fase 1 en 2 treffen we op het Globeplein de voorbereidingen voor het terugplaatsen van de Globe.

Fase 3: Het Noordeinde vanaf het Globeplein tot aan het spoor, start gelijktijdig met fase 4

Fase 4: Het Globeplein zelf, start gelijktijdig met fase 3

Fase 5: Het straatje tussen het Globeplein tot aan het Keerkringplein

Bereikbaarheid winkels en markt

Tijdens de werkzaamheden zijn de winkels en woningen aan het Globeplein te allen tijde bereikbaar en toegankelijk. Gedurende de werkzaamheden verplaatsten we de wekelijkse markt naar het nabijgelegen Brasiliaplaats.

Contact

Vragen kunt u stellen via het contactformulier op www.almere.nl/contactformulier. Of u kunt bellen naar telefoonnummer 14 036 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).