Stripheldenbuurt

De Stripheldenbuurt staat in Almere bekend als een gezellige wijk met ongeveer 2500 woningen gelegen dichtbij de Oostvaardersplassen. De straten zijn vernoemd naar beroemde striphelden als Donald Duck, Asterix, Suske en Wiske, Lucky Luke en vele anderen. Ook striptekenaars, zoals Marten Toonder, sieren de straatnaambordjes. In buurtcentrum De Cartoon is altijd wat de doen.

Tweede fase zelfbouw kavels Stripheldenbuurt

De gemeente is de afgelopen weken gestart met het bouwrijp maken van kavels in de Stripheldenbuurt nabij de Douwe Dabbertstraat, ten oosten van de busbaan. Daarvoor is enkele weken lang grondtransport nodig. Het is daarbij mogelijk dat er grond en klei op de weg terecht komt. Deze afgevallen grond en klei wordt met water en vegen verwijderd van de weg. Dit veroorzaakt modder wat zo gauw mogelijk weer opgeveegd wordt. De modder kan enige overlast geven. De transportwerkzaamheden zijn naar verwachting 18 november afgerond.

De vrijkomende grond wordt afgevoerd naar het Kotterbos, het gebied rond de Stripmaker en Stripheldenweg, voor hergebruik. Medio 2017 wordt deze grond verder afgewerkt en ingericht. Wij zullen ons best doen de overlast hierbij verder zo veel mogelijk te beperken.

Eind november start de gemeente ook met de definitieve terreinafwerking van de eerste fase zelfbouwkavels aan de Douwe Dabbertstraat. Omdat nog niet alle kavels bebouwd of afgebouwd zijn, zullen deze werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. De planning is dat deze werkzaamheden voor de zomer van 2017 worden afgerond. In november is over de start van de vervolg werkzaamheden een brief verstuurd. 

De overige werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 afgerond. Dit betreffen met name werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur (bv; kabels en leidingen) in het bouwgebied van de nieuwe zelfbouwkavels.

Tijdelijke route naar zelfbouwkavels Stripheldenbuurt

Voorlopig blijft de tijdelijke toegangsweg naar de zelfbouwkavels open.  Verkeer moet de komende tijd gebruik blijven maken van de bouwweg tussen de Douwe Dabbertstraat en de Weg van het Beeldverhaal/Stripheldenweg.

Deze bouwweg is niet goed te vinden via navigatiesystemen en routeplanners op internet. Binnenkort komen er daarom ter plekke extra informatieborden en ook straatnaamborden.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.